Floralie logo

Ondernemingsgegevens

Bellens Stefaan

Floralie

Ketelstraat 11

2260 Westerlo

info@floralie-online.be

0497/649148

BTW nummer: BE 0806 220 844

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Floralie, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Ketelstraat 11, 2260 Westerlo, BTW BE 0806.220.844 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Floralie is gespecialiseerd in vers bloemwerk op bestelling. De webshop laat eveneens toe, om decoratie online te bestellen. Er kan eveneens meubilair of verlichting besteld worden, na het bekijken van een desbetreffende catalogus en prijsopgave. Floralie stelt eveneens een conceptwoonst te beschikking waarbij potentiële klanten een afspraak kunnen maken ter bezichtiging van enkele producten uit deze catalogus, alvorens te bestellen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Floralie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Floralie aanvaard zijn.

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van de bezoeker/koper van de website www.floralie-online.be gebracht vooraleer deze een bestelling kan plaatsen.

Door het plaatsen van een bestelling betuigt de koper met andere woorden zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper, zoals catalogi of brochures, die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben. Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen enkele andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper medegedeeld wordt.

Het gegeven dat de verkoper zich jegens de koper op een gegeven ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene verkoopsvoorwaarden, houdt geen afstand in van de rechten daarin vervat en sluit een later beroep op die voorwaarden niet uit.

De nietigheid van een of meerdere artikelen of een gedeelte van een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid ervan niet aan.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde verkoopsvoorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd. Prijzen zijn inclusief 6% BTW voor bloemen en planten. Bijproducten (potten, vazen, kaarsen, …) worden gerekend met 21% BTW inbegrepen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Floralie is niet aansprakelijk ingeval van manifeste en duidelijke fouten, zet- of drukfouten. Het prijsverschil zal van die aard zijn, dat het ontegensprekelijk om een vergissing gaat.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

De beschikbaarheid van de aangeboden goederen i.v.m. bloemwerk is beperkt tot de in het atelier van de verkoper aanwezige voorraad. In geval van uitputting van de voorraad, kan de verkoper zich geldig van zijn verplichtingen bevrijden door een ander goed te leveren dat dezelfde eigenschappen heeft als het niet beschikbare goed wat volume en kwaliteit betreft. Producten kunnen bijgevolg afwijken van de afbeelding op de website (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen en planten een natuurproduct zijn).

Artikel 5: Online aankopen

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je eerst producten toevoegen aan je winkelwagen. Indien het product in verschillende maten, prijsklassen beschikbaar is, dien je hier eerst een keuze te maken. U geeft eveneens aan of u een kaartje wenst met bijhorende boodschap en misschien wil je je bestelling voorzien van een extraatje? Geef aan wanneer u het wil laten leveren via een handig hulpmiddeltje. Bijna klaar, geef het gewenst aantal door alvorens op “in winkelmand” te klikken.

Wil je weten wat er allemaal al in je winkelkar ligt ? Heb je op ‘in winkelmand’ geklikt, verschijnt een kleurrijke balk, waarop je de vermelding ziet staan ‘winkelmand bekijken’. Eén simpele klik en je zit in het winkelmandje. Een tweede optie vind je rechts bovenaan. Hier vindt u het icoontje van de winkelkar en kan u ten alle tijde zien hoeveel artikelen en voor welk bedrag er in uw winkelwagen ligt en dit eender waar u op onze webshop bent. Klikt u op dit icoontje dan komt u in de winkelkar terecht. Hier kan je uiteraard nog dingen gaan aanpassen zoals aantal, toch aanvullen met een extraatje,… Je kan ook artikelen terug verwijderen mocht je iets te enthousiast zijn geweest met shoppen door naast het artikel op het kruisje te klikken.

Ben je helemaal klaar met winkelen, dan klik je op ‘doorgaan naar afrekenen’.

Je komt terecht in de ‘Check-out-zone’. Uw eigen gegevens worden ingevuld aan de linkse zijde van deze pagina. Maar wil u de bestelling op een ander adres laten leveren, dient u de rechtse kolom aan te vullen, nadat u ‘verzenden naar een ander adres’ aanvinkt. Naargelang het ingevulde leveradres, wordt uw winkelmandje aangevuld met de bijhorende leveringskost. 

Je kan de bestelling doorgeven aan ons door een account aan te maken indien je een nieuwe klant bent of inloggen met je email adres en persoonlijk paswoord indien je een terugkerende klant bent. Indien je het wachtwoord bent vergeten contacteer ons even, dan sturen we je dit opnieuw toe. Je bent nu klaar om een betaalmethode en verzendmethode te kiezen. Voordelen van een account zijn:

  • versneld afrekenen in de toekomst
  • je bestelhistoriek steeds raadplegen
  • je account en paswoord beheren

Je kan eveneens je bestelling vervolledigen als gast.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • Belfius Direct Net 
  • Credit card 
  • ING Home’Pay 
  • KBC/CBC Payment Button 
  • Bancontact
  • Paypal 
  • cash betalen in onze fysieke atelier bij afhaal

Uw bestelling wordt verwerkt van zodra u de goedkeuring van onze algemene voorwaarden aanvinkt en de betaling hebt uitgevoerd. Vanaf dat moment bent u als klant effectief gebonden aan de geplaatste bestelling.

U ontvangt een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling, waarin de koper al zijn/haar bestelgegevens kan terugvinden. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van uw geplaatste bestelling, is er waarschijnlijk iets misgelopen en is er nog geen bindende overeenkomst tussen beide partijen.

Floralie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzending van decoratie wordt afgehandeld door pakketdienst, B-post tegen de geldende tarieven. Bloemen, meubels en verlichting wordt door Floralie zelf afgeleverd, volgens vooropgesteld en overeengekomen tarief. Deze tarieven vind je terug op onze website. Indien de verlichting zich binnen bepaalde afmetingen bevindt, kan Floralie eveneens beroep doen op een pakketdienst tegen de geldende en afgesproken tarieven.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Floralie uw bestelling in behandeling heeft genomen en u dus gebonden bent aan uw bestelling.

Floralie behoudt zich het recht voor zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Floralie behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren.

Voor het bestellen/leveren van meubels en verlichting mag u rekenen op een max. levertermijn van 12 weken. Indien de consument een bestelling plaatst, zal de levertermijn verder gespecifieërd worden met de koper.

Bloemwerk leveren we zelf op afgesproken tijdstip, zoals koper heeft opgegeven tijdens bestelprocedure. Indien er toch iets moest misgelopen zijn, verzoekt Floralie de consument hem de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien Floralie niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

Onder meer volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden door de normale leveranciers.

In onder meer volgende omstandigheden kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en/of de toegang tot internet is hersteld zonder dat de koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Het is Floralie toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Floralie bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht op ontbinding van de overeenkomst.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Floralie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Floralie was geboden.

Artikel 7: De in ontvangst name van bloemwerk

 Werkwijze indien de bestemmeling niet thuis is. Afhankelijk van de plaats waar het geschenk moet afgeleverd worden, zal de leverancier opteren om het toch ter plaatse achter te laten als we dit veilig genoeg achten of op een alternatief adres (bv buren) te leveren. Er wordt door onze leveringsdienst steeds een boodschap achtergelaten bij de bestemmeling, zodat deze op de hoogte is van de plaats waar het zich bevindt. Indien het product-in geval van afwezigheid –voor de deur is achtergelaten is Floralie of zijn vertegenwoordiger niet verantwoordelijk voor diefstal.

Gelet op de aard van de geleverde goederen, onder meer de versheid, dient elke klacht hierover de verkoper te bereiken binnen de twee dagen na de ontvangst.

De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal de terugbetaling van de prijs, met uitzondering van alle andere vergoedingen.

Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorafgaande of latere bestellingen en leveringen. De koper is onverkort gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen.

Indien de koper bij de ontvangst gebreken bemerkt bij een deel van de geleverde goederen, zal hij enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Floralie.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Floralie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument decoratie online aankopen bij Floralie.

De Klant heeft het recht om aangekochte decoratie binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Floralie, Ketelstraat 11, 2260 Westerlo, info@floralie-online.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Floralie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Floralie, Ketelstraat 11, 2260 Westerlo.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 12 EUR, afhankelijk van de gekozen transporteurdienst.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Floralie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Floralie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Floralie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Floralie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Floralie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Floralie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor vers bloemwerk:

gelet op de aard van de verkochte goederen (versheid) kan de koper aldus niet afzien van zijn aankoop en evenmin wijzigingen aanbrengen aan bestelde goederen. Reeds betaalde sommen zijn definitief verworven door de verkoper.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten, recht op een wettelijke grarantie. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Floralie.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Floralie zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Bloemwerk kent bij ons een 7-daags versgarantie. Indien een consument wil beroep doen op deze 7-daagse versgarantie, komt de consument met het geleverde bloemwerk binnen de termijn van 7 dagen langs ons atelier, zodat wij het bloemwerk kunnen bekijken en externe factoren kunnen uitsluiten die het kwaliteitsverlies tot gevolg hebben

Artikel 11: Klantendienst

Floralie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 497/649148, via e-mail op info@floralie-online.be of per post op het volgende adres Ketelstraat 11, 2260 Westerlo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Floralie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 20% op het betrokken bedrag, met een minimum van 35 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Floralie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Floralie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Floralie verzamelt  en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Floralie, Ketelstraat 11, 2260 Westerlo, info@floralie-online.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@floralie-online.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Floralie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Floralie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@floralie-online.be of raadpleeg de privacyverklaring op onze website, die van kracht is volgens de nieuwe GDPR-regelgeving.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Floralie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Floralie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Floralie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

De verkoper verbindt zich ertoe eventuele klachten of geschillen zo spoedig mogelijk te behandelen.

Indien er een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper, zal eerst een minnelijke regeling betracht worden. Wordt het geschil hierdoor niet opgelost, is enkel de rechtbank van het arrondissement Turnhout bevoegd. Alleszins zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Floralie, Ketelstraat 11, 2260 Westerlo, info@davidd609.sg-host.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.